ΟΑΕΔ: ''Τέλος χρόνου'' για την κοινωφελή - Οδηγός για 11.500 θέσεις

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: ''Τέλος χρόνου'' για την κοινωφελή - Οδηγός για 11.500 θέσεις
Αιτήσεις, τώρα, για προσλήψεις με μισθούς έως 1.600 ευρώ
ΟΑΕΔ, λογότυπο, ουρά πολιτών
Μιχάλης Τσιλιβάκος
06/12/2018 | 10:26

Ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, η νέα προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα των 5.500 προσλήψεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Σημειώστε:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή εγγραφή στα μητρώα ανεργίας του Οργανισμού
 • Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22 - 29 ετών
 • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση για 12 μήνες

Προσοχή:

Κάποιες κατηγορίες ωφελούμενων καλούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων:

 • Κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών
 • Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στην υπηρεσία του εγγεγραμμένου ανέργου
 • Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού
 • Επισημαίνεται ότι, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω

Διαβάστε για την κατανομή των θέσεων ανά φορέα, τα κριτήρια τα μόρια και τις αμοιβές, ανοίγοντας την ανάρτητη του workenter με τίτλο:

- ΟΑΕΔ: 6.000 προσλήψεις

''Τρέχει'' από την Τετάρτη, (28/11), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, από την πλευρά των εργοδοτών, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που καταλήγει στην πρόσληψη 6.000 ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών. 

Σημειώστε ότι το πρόγραμμα θα «σπάσει» σε δύο κύκλους (6.000 και 4.000 θέσεις), αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα 6.000 προσλήψεων του ΟΑΕΔ, μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων, έχει δημοσιευθεί και περιλαμβάνει τα παρακάτω κρίσιμα σημεία.

Δικαιούχοι:

 • 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Άνεργοι επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Μεταποίηση-Βιομηχανία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Διαβάστε επίσης: