ΟΑΕΔ: Τα κριτήρια για το επίδομα €360 ευρώ ανά μήνα - Ποιοι το λαμβάνουν

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Τα κριτήρια για το επίδομα €360 ευρώ ανά μήνα - Ποιοι το λαμβάνουν
Πώς χορηγείται η ειδική ενίσχυση - Οι προϋποθέσεις
ΟΑΕΔ
10/10/2018 | 11:49

Μέσω αίτησης στον ΟΑΕΔ ή στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του αιτούντα και εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ για την «παύση ασφάλισης», θα λαμβάνουν το βοήθημα ανεργίας ύψους 360 ευρώ τον μήνα οι δικαιούχοι.

Ποιοι το λαμβάνουν:

 • Δικηγόροι
 • Γιατροί
 • Μηχανικοί
 • Φαρμακοποιοί
 • Συμβολαιογράφοι
 • Εργολήπτες
 • Λοιποί ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ

Προϋποθέσεις:

 1. Παύση λειτουργίας της επιχείρησης για τουλάχιστον ένα 6μηνο, ή εισόδημα έως 4.219 ευρώ το χρόνο (λήψη από 3 έως 9 μήνες)
 2. Ειδικά για υγειονομικούς του πρ. ΤΣΑΥ, μέλη εταιρειών ή μέλη ΔΣ ΑΕ, η διακοπή είναι απαραίτητη
 3. Συμπλήρωση 3 ετών ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία, καθώς και η καταβολή εισφοράς 10 ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για τουλάχιστον 3 έτη
 4. Για όσους διέκοψαν δραστηριότητα το 2012 απαιτείται ένα έτος καταβολής εισφορών ενώ για το 2013 τουλάχιστον δυο έτη εισφορών

Πώς χορηγείται το επίδομα:

 • Οι αιτούντες το βοήθημα εντός του 2018 ωφείλουν να προσκομίζουν εκκαθαριστικά 2016 και 2017
 • Το ''ταβάνι'' για το ατομικό καθαρό εισόδημα των δυο προηγούμενων ετών ορίζεται στα 20.000 ευρώ, ενώ για το οικογενειακό στα 30.000 ευρώ

Σημειώστε ότι, όταν δεν υπάρχει διακοπή δραστηριότητας, το βοήθημα μπορεί να χορηγηθεί με εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα (έως 4.219 ευρώ στο έτος που προηγείται της αίτησης). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα το 6μηνο που προηγείται της αίτησης.

 • Για 3 - 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες
 • Για 5 – 6 έτη ασφάλισης καταβάλλεται για 4 μήνες
 • Για 7 - 8 έτη για 5 μήνες
 • Για 9 - 10 χρόνια, καταβάλλεται για 6 μήνες
 • Για 11 - 12 έτη καταβάλλεται για 7 μήνες
 • Για 13- 14 έτη καταβάλλεται για 8 μήνες
 • Για χρόνο που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, καταβάλλεται για 9 μήνες