ΟΑΕΔ: Στα «σκαριά» 13.933 νέες θέσεις για ανέργους

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Στα «σκαριά» 13.933 νέες θέσεις για ανέργους
Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις
ΟΑΕΔ
11/02/2019 | 10:30

Στην έκδοση 2 προγραμμάτων για -συνολικά- 13.933 ανέργους κινούνται, σε άμεσο χρόνο, υπουργείο Εργασίας και ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι και για τις δύο δράσεις έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις που «ξεκλειδώνουν» την κατάρτιση των επερχόμενων προσλήψεων.

Δείτε αναλυτικά:

Α) 8.933 προσλήψεις σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες

Θέμα ημερών θα πρέπει να θεωρείται η έκδοση του προγράμματος 8.933 προσλήψεων σε 56 δήμους και 37 δημόσιες υπηρεσίες, μέσω ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter, αυτή τη στιγμή καθορίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για την έκδοση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που ταυτίζει τον κατώτατο μισθό με το νέο πρόγραμμα.

Σημειώστε τα δεδομένα του νέου προγράμματος:

  • Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Συγκεκριμένα σε 56 δήμους και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος (επιβλέποντες φορείς - περιοχές Νatura)
  • Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ
  • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 8 μηνών

Προσοχή: Το υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την σύνδεση των μισθών στο νέο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, από την 1η Φεβρουαρίου εκτός από τις αυξήσεις στις αποδοχές για τις νέες δράσεις κοινωφελούς, θα αυξηθούν -αναδρομικά- και οι μισθοί για εργαζόμενους που δουλεύουν ήδη σε αντίστοιχες θέσεις.

Β) Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για 5.000 ανέργους

Έτοιμο προς έκδοση είναι το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 5.000 ανέργους του ΟΑΕΔ, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός της δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, σημειώστε όλα τα δεδομένα του προγράμματος:

  • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι 6 μήνες πριν τη δημοσίευση της απόφασης (7/2)
  • Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας
  • Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της απόφασης
  • Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (7/2)
  • Να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά για 1 τουλάχιστον έτος
  • Να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης

Δείτε την απόφαση αναλυτικά: «ΟΑΕΔ: Έτοιμο το πρόγραμμα επιχορήγησης 5.000 ανέργων (έως €20.000)»

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΚΥΑ) για 8.933 προσλήψεις.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://workenter.gr/sites/default/files/oaed_8.933.pdf