ΟΑΕΔ: Σε ΦΕΚ η επιδότηση 10.000 ανέργων (€12.000) - Νέο πρόγραμμα

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Σε ΦΕΚ η επιδότηση 10.000 ανέργων (€12.000) - Νέο πρόγραμμα
Δικαιούχοι - Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης
ΟΑΕΔ, χρήματα, επίδομα, άντρας κρατάει χρήματα
05/07/2019 | 09:03

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για το νέο πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.

Το πρόγραμμα θα ''τρέξει'', χωρίς διακοπή, για τα επόμενα 3 έτη. Έχουν ήδη προβλεθεί συνολικές δαπάνες ύψους 119.950.000 ευρώ.

Δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει: 

  1. Να είναι ηλικίας 18-66 ετών
  2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
  3. Να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο
  4. Να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ειδικότερα οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται:

  • είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής 
  • είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
  • σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31.12.2011. Οι δικαιούχοι που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως 31.12.2011 για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε 3 μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια. Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα εντάσσεται ένα μέλος νομικής οντότητας, αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

  • έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%
  • έως 9.000 ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος 
  • έως 8.000 ευρώ / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις:

- Η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παρ. 2, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής

- Η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) της παρ. 2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του α΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης
 

- Η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000 ευρώ της περίπτωσης α), έως 3.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) της παρ. 2, καταβάλλεται μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).

Διαβάστε οπωσδήποτε:

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
fek_oaed.pdf
7 Σχόλια
ΕυαγγελίαN's picture
ΕυαγγελίαN
Καλημέρα! Είμαι άνεργη εγγεγραμμένη στον οαεδ. Για 1 χρόνο εργαστηκα με μπλοκάκι υπαγόμενη στην παρ. 9 του αρθρ. 39 (μου πληρωνε τις εισφορές ο εργοδότης) και με ΚΑΔ διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο επιθυμώ να ανοίξω επιχείρηση. Δεν μπορώ να υπαχθώ σε αυτό το πρόγραμμα;
05/07/2019 | 11:43
Workenter's picture
Workenter
Από το ΦΕΚ: ε. σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31.12.2011. Περισσότερα στη σελίδα 3 του ΦΕΚ.
05/07/2019 | 11:57
Eleana's picture
Eleana
Το προγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στη σελίδα του ΟΑΕΔ, ανα αναφέρονται πουθενά ημερομηνίες έναρξης αιτήσεως. Υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο προγραμμα να μην υλοποιηθεί λόγω αλλαγής της κυβέρνησης; Ευχαριστώ
05/07/2019 | 12:06
Workenter's picture
Workenter
Το ΦΕΚ πάντως δημοσιεύθηκε εχθές και περιγράφει αναλυτικά σε βάθος 3ετίας τις επιχορηγήσεις. Για ανακοίνωση από ΟΑΕΔ περιμένουμε...
05/07/2019 | 12:21
Workenter's picture
Workenter
Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με ηερομηνίες. Ξεκινάει 10 Ιουλίου
05/07/2019 | 16:24
Eleana's picture
Eleana
***ΔΕΝ αναφέρονται πουθενά ημερομηνίες ....
05/07/2019 | 12:07
Workenter's picture
Workenter
Το μόνο που αναφέρει το ΦΕΚ είναι ότι έναρξη θα πρέπει να γίνει μετά την δημοσίευση του στις 4/7/2019 και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31.12.2011. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για χρονικούς περιορισμούς.
05/07/2019 | 12:19