ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών για κατάρτιση ανέργων

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών για κατάρτιση ανέργων
Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Ολόκληρη η προκήρυξη (PDF)
ΟΑΕΔ, λογότυπο, ΚΠΑ, είσοδος
12/01/2019 | 06:00

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της δράσης «Εισαγωγική Κατάρτιση Ανέργων» µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (∆ήµοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Βιοµηχανική Ζώνη Θριάσιου πεδίου), εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έως και την ∆ευτέρα 21/01/19, µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του Οργανισμού.

URL
Δείτε το έγγραφο
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214504/7-1+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97...