ΟΑΕΔ: Επίδομα €360/μήνα σε ανέργους - Οι δικαιούχοι (ΟΔΗΓΟΣ)

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Επίδομα €360/μήνα σε ανέργους - Οι δικαιούχοι (ΟΔΗΓΟΣ)
Πώς καταβάλλεται - Αναλυτικά τα «βήματα» για την ενίσχυση
ΟΑΕΔ
Ολόκληρη η απόφαση (pdf)
Μιχάλης Τσιλιβάκος
17/07/2018 | 09:16

Με απόφαση που υπογράφηκε από το υπ. Εργασίας, δίνεται για πρώτη φορά δυνατότητα λήψης βοηθήματος ανεργίας, ύψους 360 ευρώ, σε αυτοαπασχολούμενους (δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς) του τέως ΕΤΑΑ.

Δικαιούχοι:

 • Το βοήθημα ανεργίας ύψους 360 ευρώ μηνιαίως θα χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 3 έως 9 μηνών σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους οι οποίοι κατέβαλαν εισφορά στο ταμείο του ΕΤΑΑ από το 2011
 • Καταβάλλεται σε ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31/12/2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ
 • Θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων

Διάρκεια καταβολής:

Η ενίσχυση καθορίζεται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου και συγκεκριμένα:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως και 4  έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 5 έως και 6 έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 4 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 7 έως και 8 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 5 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 9 έως και 10 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 6 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 11 έως και 12 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 7 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης 13 έως και 14 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 8 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για 9 μήνες

Δικαιολογητικά

Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

 • Η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης
 • Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου αιτείται ο ασφαλισμένος να λάβει το βοήθημα 
 • Ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ
 • Η μη ύπαρξη οφειλής προς τον ΕΦΚΑ (πρώην Τομείς του ΕΤΑΑ) ή σε περίπτωση οφειλής η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα των 2 τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το εισόδημα
 • Σε περίπτωση που απαιτείται, δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄, 75) του δικαιούχου εξαιτίας διακοπής εργασιών, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την απόφαση

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
Αρχείο
epidoma_anergias.docx