ΟΑΕΔ: Ενίσχυση (240€) για όσους δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Ενίσχυση (240€) για όσους δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας
Τα εισοδηματικά όρια - Πού και πώς οι αιτήσεις
26/06/2019 | 17:00

Ειδικό βοήθημα για όσους ανέργους δεν μπορούν να ενταχθούν στην τακτική (12μηνη) επιδότηση διαθέτει ο ΟΑΕΔ. 

Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.

Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό αγγίζει τα 240 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

  • Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
  • Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
  • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ)

Διαδικασία αίτησης:

  • Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
  • Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
  • Μέσω των ΚΕΠ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο
  2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  3. ΙΒΑΝ δικαιούχου

Ο ασφαλισμένος στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

2 Σχόλια
fregixarala's picture
fregixarala
Έκανα αίτηση για το συγκεκριμένο βοήθημα ηλεκτρονικά στις 10/04/19 και στις 18/06/19 απορρίφθηκε με την αιτιολογία : ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 60 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ , ενώ το 2018 εργαζόμουν σε πρόγραμμα 8/μηνης απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τι μπορώ να κάνω για να το πάρω? Στο κατάστημα του ΟΑΕΔ που υπάγομαι δε γνώριζαν καν για το βοήθημα πριν 2 βδομάδες που πήγα...
27/06/2019 | 09:50
Workenter's picture
Workenter
Θα πρέπει να μιλήσετε με τον ΟΑΕΔ. Δοκιμάστε να πάτε στο ΚΠΑ που ανήκετε και αν ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί μιλήστε με τα κεντρικά. Καλή συνέχεια!
27/06/2019 | 11:42