ΟΑΕΔ: Αλλαγές στα προγράμματα απασχόλησης σε επιχειρήσεις

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Αλλαγές στα προγράμματα απασχόλησης σε επιχειρήσεις
Πότε αρχίζει η αξιολόγηση προτάσεων
26/04/2019 | 12:16

Δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ οι τροποποιήσεις του προγράμματος κατάρτισης ανέργων σε μικρές επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Στόχος είναι η παροχή νέων ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους που θα απασχοληθούν σε μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι)

Συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 εως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%)

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ενός μόνο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 0,24 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα 1-49 και το αντίστροφο.

H έναρξη υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση αρχίζει την 6η Μαϊου 2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή και ημερομηνία λήξης την 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 24:00.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε όλες τις αλλαγές.

URL
Δείτε το έγγραφο
http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/enarxe-y...