Ποιοί οι 742 πάροχοι καταλυμάτων στον Κοινωνικό Τουρισμό (ΟΑΕΔ)

Ειδήσεις
Ποιοί οι 742 πάροχοι καταλυμάτων στον Κοινωνικό Τουρισμό (ΟΑΕΔ)
Πώς η ένσταση για 75.487 δικαιούχους που αποκλείστηκαν λόγω μορίων
ΟΑΕΔ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/07/2018 | 09:29

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από σήμερα Τετάρτη (11/07, 11:00), μέχρι μεθαύριο Παρακευή (13/07, 23:59).

Σημειώστε:

  • Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού 
  • Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις (16/07, 13.00)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τα στοιχεία των 742 παρόχων

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
Αρχείο
mitroo_parohon_1.xlsx