Εποχικό επίδομα: Πώς και πότε θα το λάβουν 18 κλάδοι - δικαιούχοι του ΟΑΕΔ

Ειδήσεις
Εποχικό επίδομα: Πώς και πότε θα το λάβουν 18 κλάδοι - δικαιούχοι του ΟΑΕΔ
Σε λίγες μέρες η καταβολή - Ολόκληρη η διαδικασία
20/08/2019 | 11:14

''Αδειάζει η κλεψύδρα'' για την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος σε 18 διαφορετικούς εποχικούς και τουριστικούς κλάδους.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει την ειδική παροχή από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου σε εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου και των εποχικών επαγγελμάτων που δικαιούνται, μετά τη λήξη της σύμβασής τους, επίδομα ανεργίας, που αντιστοιχεί σε διάστημα 80 ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του επιδόματος (εν προκειμένω το 2018).

Σημειώστε:

  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ
  • Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση

Τα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν:

  • α) ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του
  • β) δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής
  • γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους)
  • δ) δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

  1. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών
  2. Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
  3. Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
  4. Για τη διασφάλιση της παροχής ο δικαιούχος οφείλει ν' αποτυπώνει με προσοχή τον ΑΦΜ, τον ΑΜ. ΙΚΑ και τον αριθμό καταθετικού λογαριασμού ( IBAN ) στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Η πληρωμή του βοηθήματος στον δικαιούχο γίνεται με πίστωση του λογαριασμού που θα έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε επίσης: