ΕΦΚΑ: Έτσι θα επιστρέφονται εισφορές - Οι δικαιούχοι (Εγκύκλιος)

Ειδήσεις
ΕΦΚΑ: Έτσι θα επιστρέφονται εισφορές - Οι δικαιούχοι (Εγκύκλιος)
Ολόκληρη η διαδικασία
κτήριο ΕΦΚΑ
10/01/2019 | 10:14

Διευκρινήσεις σχετικά με τις επιστροφές εισφορών σε δικαιούχους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-2017, εξέδωσε με συμπληρωματική εγκύκλιότου ο ΕΦΚΑ.

Όπως σημειώνει ο φορέας, ως προς την διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί, μέχρι 31-12-2016, στους πρώην φορείς και η αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες:

  • Δικαιούχοι που πραγματοποίησαν χρόνο ασφάλισης μετά την 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ,
  • Δικαιούχοι που δεν έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Ο ΕΦΚΑ σημειώνει ότι τα προβλεπόμενα για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μετά την 1-1-2017 έχουν εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

Ειδικότερα:

  1. Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς, εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31-12-2016, βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι 31-12-2016
  2. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης

Προκειμένου να ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία και για τα έως 31-12-2016 αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, θα πρέπει να πιστωθούν στην οικονομική μερίδα του δικαιούχου στον ΕΦΚΑ ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξόφληση εισφορών και την αμέσως επόμενη ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών.

Αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί πριν την 31-12- 2016 στους πρώην φορείς και εκκρεμούν, θα πρέπει να εξετασθούν άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-01/EGK52_2018.pdf