800 προσλήψεις με Κοινωφελή Εργασία στο υπ. Πολιτισμού

Ειδήσεις
800 προσλήψεις με Κοινωφελή Εργασία στο υπ. Πολιτισμού
Πότε θα εκδοθεί η νέα προκήρυξη - Ποιοι συμμετέχουν - Τα κριτήρια επιλογής
Εσωτερικό χώρος (εκθέματα) αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου Κρήτης
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία όλης της χώρας
13/02/2018 | 19:49

Σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση από πηγές προσκείμενες στην διοίκηση του ΟΑΕΔ, το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας -στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα και η αρμόδια υπουργός- θα αφορά στο υπουργείο Πολιτισμού.

Η νέα προκήρυξη θα προβλέπει την πρόσληψη 800 υπαλλήλων ειδικότητας «ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό» με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 8 μηνών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απλούστερα προσόντα:

  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) ή
  • Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΤΕΕ)

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής, καθένα από τα οποία προσθέτει μόρια:

  • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας (έως 60 μήνες)
  • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του συζύγου των ανέργων (έως 60 μήνες)
  • Αναπηρία του υ̟ποψήφιου σε ̟ποσοστό 50% και άνω
  • Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό
  • Ηλικία
  • Αριθµός ανήλικων τέκνων
  • Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ µε ̟ποσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να βγει έως τα τέλη Μαρτίου.