Αιτήσεις για 1.340 θέσεις στο υπ. Ναυτιλίας (ΑΕΝ)

Ειδήσεις
Αιτήσεις για 1.340 θέσεις στο υπ. Ναυτιλίας (ΑΕΝ)
Το έντυπο και η διαδικασία επιλογής (PDF)
12/06/2019 | 09:29

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Οι υποψήφιοι της πρώτης Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε ΑΕΝ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 11-07-2019.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ διαμορφώνεται σε 1.340 σπουδαστές. Ειδικότερα:

  • 775 Πλοίαρχοι
  • 565 Μηχανικοί

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

  • Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
  • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια
  • Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του
  • Να είναι ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτησή τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN19.pdf