Πόθεν Έσχες: Λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Ποια τα πρόστιμα
Μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου έχουν τη δυνατότητα οι υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση

Μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου έχουν τη δυνατότητα οι υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr για το Πόθεν Έσχες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.

Τι ισχύει για τα πρόστιμα

  • Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας, η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ.
  • Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Ανακριβής θεωρείται και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα.
  • Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram