Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Τα μόρια που κάνουν τη διαφορά στο διορισμό

Μέχρι πότε οι αιτήσεις
Ειδικά το πτυχίο, δίνει 10 μονάδες στους υποψηφίους που το κατέχουν. Τα μόρια δίνονται ανεξαρτήτως βαθμού αποφοίτησης για όλα τα πτυχία ΑΕΙ της χώρας.

Σημαντικά μόρια που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο διορισμό των υποψηφίων δίνει η προκήρυξη της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι ειδικοί φρουροί μοριοδοτούνται με μία μονάδα εάν κατέχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) δεύτερης ξένης γλώσσας και με δύο μονάδες εάν κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, επιπλέον γνώση ξένων γλωσσών και κατοχή πιστοποιητικού Η/Υ, μοριοδοτούνται ως εξής:

 • Μία (1) μονάδα στον/ην υποψήφιο/α που έχει τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (b). Επισημαίνεται ότι, δεν προστίθενται περαιτέρω μονάδες στη βαθμολογία του/ης υποψήφιου/ας που έχει γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο (Γ2/C2, Γ1/C1) ή/και τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) τρίτης ή τέταρτης ξένης γλώσσας.
 • Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ποια τα απαραίτητα προσόντα

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη, τα απαραίτητα προσόντα είναι:
 • Όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1993 και μεταγενέστερα
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Μην έχουν καταδικαστεί
 • Απολυτήριο στρατού (για τους άντρες)
 • Ύψος 1,70 για άντρες, γυναίκες

Κρίσιμα μόρια διορισμού δίνουν επιπλέον πρόσθετα προσόντα, η έλλειψη των οποίων δεν ακυρώνει τη συμμετοχή των υποψηφίων. Αυτά είναι:

 • Δίπλωμα μηχανής / αυτοκινήτου
 • Τριτεκνία, πολυτεκνία
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας (από Β2 και πάνω)
 • Πτυχίο Η/Υ
 • Πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ειδικά το πτυχίο, δίνει 10 μονάδες στους υποψηφίους που το κατέχουν. Τα μόρια δίνονται ανεξαρτήτως βαθμού αποφοίτησης για όλα τα πτυχία ΑΕΙ της χώρας.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

Έγκυρες αιτήσεις, τώρα!

Κάντε την αίτησή σας γρήγορα, απλά και σωστά αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το workenter.gr

Επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα, από τις το πρωί έως τις το απόγευμα, Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτησή σας και να ελεγχτεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά σας.

Υποβολή υποψηφιότητας από απόσταση

Λόγω συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους και με τον ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά) να υποβληθεί η αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι, στη συνέχεια, λαμβάνουν στο e-mail τους αντίγραφο της εγκύρως υποβληθείσας αίτησής τους.  

Τηλεφωνήστε:

 • 2119555025
 • 2119555050
 • 2119555022
 • 2119555023
 • 2119555099

ή στείλτε email στο: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram