Παν/μιο Πατρών: Υποτροφίες σε βιολόγους

Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί νέο πρόγραμμα υποτροφιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Βιολογίας
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Γνώσεις στην Δομική Βιολογία‐ Κρυσταλλογραφία Ακτίνων‐Χ
 • Καλή γνώση στην απομόνωση πρωτεϊνών με χρήση χρωματογραφίας
 • Γνώση στην κρυστάλλωση πεπτιδίων και πρωτεϊνών
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων SAXS (Small Angle X‐ray scattering) 
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
 • Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους 

Προθεσμία: Έως 19 Αυγούστου 2019

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram