Παν/μιο Ιωαννίνων: Σπουδές σε οκτώ ερευνητικά πεδία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία.

Το Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικά πεδία - Εισηγητές:

 1. Ανάπτυξη Ετεροδομημένων Καταλυτικών Υποοξειδίων με Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας - Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008662, [email protected]
 2. Ανάπτυξη Υβριδικών Πλασμονικών Νανοϋλικών με Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας - Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008662, [email protected]​​​​​​​r
 3. Μελέτη παρτονικής προέλευσης αδρονικών πιδάκων στο πείραμα CMS του LHC - Ιωάννης Στρόλογγας, Επίκουρος Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008513, [email protected]
 4. Ανάπτυξη συστήματος τηλεπισκόπησης υετού μέσω μικροκυματικών ζεύξεων - Βασίλειος Χριστοφιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008542, [email protected]
 5. Μελέτη της αντίδρασης 243Am(n,f) στις εγκαταστάσεις n_TOF στο CERN - Νικόλαος Πατρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008551, [email protected]
 6. Μετρήσεις ενεργών διατομών παραγωγής πιδάκων σωματιδίων και μελέτες Κβαντικής Χρωμοδυναμικής στο πείραμα CMS του LHC - Παναγιώτης Κόκκας, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008520, [email protected]
 7. Λεπτομερής εκτίμηση του φαινομένου πλανητικής σκίασης και λάμπρυνσης της Γης υπό συνθήκες ανέφελου και νεφοσκεπούς ουρανού με χρήση σύγχρονων εργαλείων και μακροχρόνιων κλιματικών δεδομένων - Νικόλαος Χατζηαναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008539, [email protected]
 8. Ανάπτυξη συστημάτων σκανδαλισμού για τον ανιχνευτή CMS στον επιταχυντή HL-LHC του CERN και μελέτες υπογραφών από θεωρίες πέραν το Καθιερωμένου Προτύπου - Κωνσταντίνος Φουντάς, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008750, [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007491

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram