Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα για voucher της ΕΕΤΑΑ

Οι νέες ημερομηνίες μετά την παράταση
Στη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων για τα voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ περιόδου 2022–2023 θα προχωρήσει σήμερα Τρίτη η ΕΕΤΑΑ μετά την παράταση που δόθηκε

Στη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων για τα voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ περιόδου 2022–2023 θα προχωρήσει σήμερα Τρίτη η ΕΕΤΑΑ μετά την παράταση που δόθηκε.

Ειδικότερα, για το πρόγραµµα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, η ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα 23/8/2022.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων θα ξεκινήσει 24 και θα ολοκληρωθεί στις 26/8/2022 ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 30 Αυγούστου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου/ επεξεργασίας των αιτήσεων, καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση – δικαιολογητικά, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτούντες, θα μπορούν να δουν σε αυτούς το
προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet.

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf. Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram