Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ολοκληρώνονται οι ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πότε τα οριστικά αποτελέσματα
Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ

Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων θα ξεκινήσει 24 και θα ολοκληρωθεί στις 26/8/2022 ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 30 Αυγούστου.

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf. Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος, ανά Δήμο

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας και των παιδιών. Αντί αυτών εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ. Οι αιτούσες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους, στην ειδική εφαρμογή, που έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Δείτε τα αποτελέσματα και τους πίνακες:

Υποβολή ενστάσεων

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2022-2023 - ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2022-2023 - Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό / δήμο

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram