Παγώνουν για ένα χρόνο τα επιτόκια για ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη

Τι ισχύει για τις ρυθμίσεις
Απόφαση του υπουργού Οικονομικών

Παγώνουν έως το Νοέμβριο του 2023, τα επιτόκια που βαρύνουν ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη στην εφορία.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι που πλήττονται από τις συνέπειες της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού, έως και τις 2 Νοεμβρίου 2023 θα παραμείνει αμετάβλητο το επιτόκιο που αφορά τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Κατά συνέπεια θα παραμείνει για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου το υφιστάμενο επιτόκιο που δεν έχει αλλάξει από το 2014 και ανέρχεται στο 8,76% ετησίως η 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Αντίστοιχα δεν θα αλλάξει και το επιτόκιο στην περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που ανέρχεται στο 6% ετησίως και 0,50% μηνιαίως.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό στην ΕΕ που σπάει κάθε ρεκόρ. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 2% από 1,25% προηγουμένως, ενώ αναμένεται νέα αύξηση εντός του Δεκεμβρίου.

Οι συνέπειες είναι άμεσες για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, αλλά και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή την εφορία.

Πότε επιβάλλονται τόκοι

Ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής οποιουδήποτε ποσού φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς. Αφετηρία για τον υπολογισμό του τόκου είναι η επόμενη ημέρα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής.

Ειδικώς στην περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης, καθώς και πράξεων εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους, χρήσεις, υποθέσεις ή φορολογικά έτη από την 1.1.2014 και μετά, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο κατά περίπτωση φόρος.

Ο τόκος υπολογίζεται και επί των προστίμων του ΚΦΔ. Επίσης, δεν διενεργείται ανατοκισμός.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram