Εξέλιξη διαγωνισμών

Προκηρύξεις 1 2 3 4 5 6 7 8
1Κ/2017 (Υπ. Δικαιοσύνης) 3/3/2017 20/3/2017 3/4/2017 10/4/2017 19/10/2017 20/10/2017 30/10/2018 Βρίσκεται εδώ!
6Κ/2017 (Υπηρεσία Ασύλου) 19/5/2017 15/6/2017 30/6/2017 4/7/2017 30/1/2018 31/1/2018 12/2/2018 Βρίσκεται εδώ!
8Κ/2017 (Υπ. Δικαιοσύνης) 3/7/2017 20/7/2017 4/8/2017 8/8/2017 17/1/2018 18/1/2018 29/1/2018 Βρίσκεται εδώ!
10Κ/2017 (ΑΔΜΗΕ) 4/8/2017 29/8/2017 13/9/2017 18/9/2017 13/3/2018 14/3/2018 26/3/2018 Βρίσκεται εδώ!
11Κ/2017 (ΤΤΕ) 4/8/2017 31/8/2017 15/9/2017 19/9/2017 17/1/2018 18/1/2018 29/1/2018 Βρίσκεται εδώ!
13Κ/2017 (ΑΑΔΕ) 19/10/2017 7/11/2017 22/11/2017 27/11/2017 9/5/2018 10/5/2018 21/5/2018 Βρίσκεται εδώ!
14Κ/2017 (Γ.Ν Θεσσ/νίκης) 20/10/2017 15/11/2017 30/11/2017 4/12/2017 9/5/2018 10/5/2018 21/5/2018 Βρίσκεται εδώ!
15Κ/2017 (ΟΑΕΔ) 25/10/2017 15/11/2017 30/11/2017 4/12/2017 28/6/2018 29/6/2018 12/7/2018 Βρίσκεται εδώ!
16Κ/2017 (Υπ. Πολιτισμού) 1/12/2017 08/1/2018 23/1/2018 29/1/2018 23/9/2018 24/9/2018 4/10/2018 Βρίσκεται εδώ!
1Κ/2018 (ΕΥΔΑΠ) 9/2/2018 18/4/2018 3/5/2018 7/5/2018 Βρίσκεται εδώ!      
2Κ/2018 (Υπ. Δικαιοσύνης) 8/2/2018 12/4/2018 27/4/2018 30/4/2018 Βρίσκεται εδώ!      
3Κ/2018 (Δήμοι) 2/2/2018 20/2/2018 23/3/2018 27/3/2018 30/3/2018 31/3/2018 11/4/2018 Βρίσκεται εδώ!
4Κ/2018 (ΕΥΔΑΠ) 12/4/2018 30/4/2018 15/5/2018 18/5/2018 Βρίσκεται εδώ!      
5Κ/2018 (ΕΚΑΒ) 15/5/2018 4/6/2018 19/6/2018 22/6/2018 Βρίσκεται εδώ!      
6Κ/2018 (Υπ. Δικαιοσύνης) 22/5/2018 12/6/2018 27/6/2018 2/7/2018 Βρίσκεται εδώ!      
7Κ/2018 (ΔΕΔΔΗΕ) 14/6/2018 2/7/2018 18/7/2018 20/7/2018 Βρίσκεται εδώ!      
8Κ/2018 (Υπ. Πολιτισμού) 20/6/2018 9/7/2018 24/7/2018 27/7/2018 Βρίσκεται εδώ!      
9Κ/2018 (Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής) 28/6/2018 16/7/2018 31/7/2018 3/8/2018 Βρίσκεται εδώ!      
10Κ/2018 (Δήμοι) 10/10/2018 29/10/2018 13/11/2018 16/11/2018 Βρίσκεται εδώ!      

 

24/01/2017 | 11:24
Στάδια εξέλιξης 
1. Δημοσίευση στο ΦΕΚ 4. Κατάθεση δικαιολογητικών 7. Ενστάσεις
2. Υποβολή αιτήσεων 5. Επεξεργασία δεδομένων 8. Οριστικά αποτελέσματα
3. Λήξη προθεσμίας 6. Προσωρινά αποτελέσματα  

 

1Κ/2018, 2Κ/2018, 3Κ/2018, 4Κ/2018, 5Κ/2018, 6Κ/2018, 7Κ/2018, 8Κ/2018, 9Κ/2018, Αποτελέσματα προκηρύξεων ΑΣΕΠ