ΟΣΕ: Μόνιμοι με απολυτήριο Λυκείου και χωρίς εμπειρία

Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα
Διορία έως και τις 2 Ιανουαρίου για μόνιμες προσλήψεις στον ΟΣΕ θα έχουν όσοι θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για 90 μόνιμες θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1/2022
Διορία έως και τις 2 Ιανουαρίου για μόνιμες προσλήψεις στον ΟΣΕ θα έχουν όσοι θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για 90 μόνιμες θέσεις εργασίας στην προκήρυξη 1/2022
Πρόκειται για την προκήρυξη του ΟΣΕ 1/2022 με την οποία θα προσληφθούν 90 μόνιμοι υπάλληλοι που διαθέτουν Απολυτήρια όλων των τύπων.

Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα

Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα της προκήρυξης 1/2022 του ΟΣΕ δημοσιοποιεί το workenter.gr σε έναν αποκαλυπτικό πίνακα.

Από το σύνολο των 90 θέσεων της προκήρυξης 1/2022  οι 34 θα διατεθούν σε υποψηφίους που δεν έχουν οποιαδήποτε συναφή εμπειρία με το αντικείμενο της θέσης.

Οι θέσεις αυτές αφορούν υποψηφίους όλων των ειδικοτήτων.

Κατά συνέπεια η διεκδίκηση της μόνιμης θέσης απαιτεί για τους υποψηφίους τον τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρόσθετα προσόντα.

Το workenter αποκαλύπτει τη λίστα με όλα τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία -ανά ειδικότητα- έχουν ως εξής:

 • ΔΕ Προσωπικού Ελιγμού Κλειδούχων: Τίτλος σπουδών ΔΕ  + Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • ΔΕ Σταθμάρχες: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Α, Γ, Δ)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου: Τίτλος σπουδών ΔΕ + Γνώση χειρισμού Η/Υ + Άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου (σε ισχύ) + Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου (συγκεκριμένης ειδικότητας)

Δείτε πόσα μόρια δίνουν οι τίτλοι σπουδών, η εμπειρία, η ξένη γλώσσα και το κριτήριο της εντοπιότητας.

Η κατανομή των θέσεων:

 • 34 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
 • 36 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
 • 5 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
 • 10 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
 • 5 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Κάντε ορθή αίτηση με το workenter.gr

Αξιοποιήστε το τμήμα συμπλήρωσης αιτήσεων του workenter.gr για να κατοχυρώσετε ορθή και έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό μονίμων του ΟΣΕ.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 023
 • 211 9555 025
 • 211 9555 099
 • 211 9555 022
 • 211 9555 050

Εναλλακτικά Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΕ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram