ΟΠΑ: Εγγραφές στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία οργανώνει το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών που σχετίζεται με Μάρκετινγκ και Επικοινωνία.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  5. Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 806.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 18 μήνες

Δίδακτρα: 6.250 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 210-8203665, 210-8203631

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram