ΟΠΑ: Διδακτορικό στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  • Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογί
  • Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
  • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2108203642, e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram