Όλα τα ονόματα της 3ΕΑ/2022 (Upd)

Ειδική επεξεργασία του workenter.gr για να μπορούν να ανοίξουν τους πίνακες όλοι οι υποψήφιοι

Μόνο στο workenter.gr

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τους αναμορφωμένους πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Ειδική Αγωγή).

Το workenter.gr έκανε συμπίεση των αρχείων του ΑΣΕΠ, προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ανοίξουν τους πίνακες, αποφεύγοντας την "υπερφόρτωση" της ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

1_ΚΑΤ_ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 101)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 102)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 103)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 104)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 105)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 107)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 108)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 109)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 110)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 111)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 112)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 113)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΘΕΣΗ 114)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΗ 115)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΗ 116)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΗ 117)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI (ΘΕΣΗ 118) και ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI EAE (ΘΕΣΗ 119)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΘΕΣΗ 120) και ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ (ΘΕΣΗ 121)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΗ 122)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΘΕΣΗ 123)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΘΕΣΗ 124)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΘΕΣΗ 125)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 126)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 127)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 128)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 129)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 130)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 131)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 132)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 133)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΗ 134)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 135)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΘΕΣΗ 136)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΗ 137)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΗ 138)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΘΕΣΗ 139)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΘΕΣΗ 140)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΘΕΣΗ 141)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 142)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 143)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΘΕΣΗ 144)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΗ 145)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΗ 146)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΘΕΣΗ 147)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΗ 148)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 1_ΚΑΤ_ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΗ 149)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 1_ΚΑΤ_ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΗ 150)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ 2_ΚΑΤ_ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 101)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 102)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 103)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 104)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ (ΘΕΣΗ 105)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 107)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΘΕΣΗ 108)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 109)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 110)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 111)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 112)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 113)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΘΕΣΗ 114)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΗ 115)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΗ 116)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΗ 117)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI (ΘΕΣΗ 118) και ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI EAE (ΘΕΣΗ 119)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΘΕΣΗ 120) και ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ (ΘΕΣΗ 121)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΗ 122)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΘΕΣΗ 123)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΘΕΣΗ 124)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΘΕΣΗ 125)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 126)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 127)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 128)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΗ 129)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 130)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 131)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 132)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 133)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ 135)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΘΕΣΗ 136)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΗ 138)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΘΕΣΗ 139)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΘΕΣΗ 140)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΘΕΣΗ 141)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 142)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΗ 143)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΘΕΣΗ 144)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΗ 145)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 3ΕΑ_2022_ΠΕ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 2_ΚΑΤ_ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΗ 150)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1 2_ΚΑΤ_ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΗ 149)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΕΠ1

Με ανακοίνωσή του ΑΣΕΠ κάνει γνωστό ότι εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για άλλες δύο προκηρύξεις εκπαιδευτικών: 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 - Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram