ΟΑΕΔ - Επίδομα 1000 ευρώ: Η "παγίδα" για δελτίο και Μητρώο ανεργίας

Πώς θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων
Λίγες μέρες για τη συμμετοχή στην πρώτη φάση του νέου προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) που δίνει επίδομα έως 1.000 ευρώ απέμειναν για τους ενδιαφερόμενους  ανέργους

Λίγες μέρες για τη συμμετοχή στην πρώτη φάση του νέου προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) που δίνει επίδομα έως 1.000 ευρώ απέμειναν για τους ενδιαφερόμενους  ανέργους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων, Α΄ φάσης, έχουν όσοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
  • Είναι άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων
  • Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων

Στο Μητρώο ανέργων της Α΄φάσης θα εγγραφούν όσοι υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) που βρίσκεται σε εξέλιξη και απευθύνεται σε 80.000 ανέργους προκειμένουν να λάβουν 1.000 ευρώ και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η απόφαση της ΔΥΠΑ, η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (ανεργία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Μάλιστα, όσοι "βιαστούν" να κάνουν την αίτησή τους έως και την 22/08/2022 και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων Α΄ φάσης  του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι για να συνεχίσουν οι δικαιούχοι να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και να διατηρήσουν το δελτίο ανεργίας σε ισχύ μετά το πρόγραμμα, θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Διαφορετικά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν εκ νέου στα Μητρώα της ΔΥΠΑ και σε περίπτωση που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, θα γίνει αναστολή της επιδότησης και το δελτίο ανεργίας θα διαγραφεί από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και για όσο χρονικό διάστημα το παρακολουθούν.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και "κερδισμένοι" υποψήφιοι που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας αλλά και τα 1.000 ευρώ  της δράσης.

Πώς θα γίνει η επιλογή των ωφελουμένων

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (ανεργία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται αυτόματα, από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, όσον αφορά στο κριτήριο της ανεργίας και το ηλικιακό κριτήριο. Οσοι άνεργοι κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω έλεγχο, εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελούμενων. Η ένταξη των ωφελουμένων στο Μητρώο θα γίνεται με αποφάσεις Διοικητή που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και την 22/08/2022 και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων Α΄ φάσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου των λοιπών δικαιολογητικών που θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ. Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες ωφελούμενους (έως 80.000), που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής (ΚΑΥΑΣ) των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής.

Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται το δελτίο ανεργίας

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), εάν είστε άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε να διατηρήσετε το δελτίο ανεργίας σας ΜΟΝΟ εφόσον πληροίτε και τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στη ΔΥΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση) και να γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε και τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και έχετε δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ποιοι χάνουν το επίδομα ανεργίας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και παράλληλα να συνεχίσετε να λαμβάνετε την επιδότησή ανεργίας σας, εφόσον: Α. Πρόκειται για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες με εκπαιδευτικό επίδομα ή μεγαλύτερης διάρκειας των έξι (6) μηνών, εάν: α) είστε εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης β) δηλώσετε κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα γ) έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να λάβετε τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να σας καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός.

Τέλος, για όσο διάστημα επιδοτείστε και παράλληλα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείται η ιδιότητά σας ως ανέργου/-ης και εξακολουθείτε να έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεστε με τις δηλώσεις παρουσίας σας. Αν δεν πληρείτε μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει αναστολή της επιδότησής σας και το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και για όσο χρονικό διάστημα το παρακολουθείτε. Δικαίωμα συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, εντός δύο ετών από την αρχική έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, με ευθύνη του ωφελούμενου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.. β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών. γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση. δ. Εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση. ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr

Εκδώστε την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram