ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω

Προθεσμία έως 13 Σεπτεμβρίου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση διεύθυνση www.ependyseis.gr

Ανοικτό είναι το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω σε Περιφέρειες σε μετάβαση (MET), με έμφαση στις γυναίκες».

Στις Περιφέρειες σε μετάβαση συμπεριλαμβάνονται:

  • Δυτική Μακεδονία
  • Στερεά Ελλάδα
  • Ιόνια Νησιά 
  • Πελοπόννησος
  • Βόρειο Αιγαίο
  • Κρήτη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις έξι προαναφερόμενες Περιφέρειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού τnς κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής τns αίτησης χρηματοδότησης.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις επιχορήγησης έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξηε και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram