Ίδρυση, νομοθετικό πλαίσιο, επαγγελματικές άδειες

Νομολογία
25/08/2017 | 12:15
Ίδρυση, νομοθετικό πλαίσιο, επαγγελματικές άδειες

Σύσταση ΕΤΕΑΝ   Περισσότερα

 

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων   Περισσότερα

 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος αγρονόμου - τοπογράφου μηχανικού (ΠΤ)   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού έργων υποδομής (ΤΤ)   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος μηχανολόγου και αεροναυπηγού μηχανικού (ΠΤ)   Περισσότερα

 

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού   Περισσότερα

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή - κομμώτριας   Περισσότερα

 

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αισθητικού   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου   Περισσότερα

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθών νοσηλευτών   Περισσότερα

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε.   Περισσότερα

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή   Περισσότερα

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη ή επισκέπτριας υγείας   Περισσότερα

 

Άδεια ναυαγοσώστη   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού (σύμφωνα με την οδηγία 89/48 της Ε.Ε.) μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος μεταφραστή   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας   Περισσότερα

 

Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για μικρούς σταυλισμούς (δυναμικότητα 3 - 7 ισοδύναμων ζώων)   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για μεγάλους σταυλισμούς (δυναμικότητα μεγαλύτερη των 20 ισοδύναμων ζώων)   Περισσότερα

 

Επιδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών για απασχολούμενους πτυχιούχους από τον ΟΑΕΔ   Περισσότερα

 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών, δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97 και του Ν.2965/2001 (εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής)   Περισσότερα

 

Άδεια ίδρυσης - εγκατάστασης αρτοποιείου   Περισσότερα

 

Άδεια ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής)   Περισσότερα

 

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου   Περισσότερα

 

Έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης   Περισσότερα

 

Έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείου   Περισσότερα

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών   Περισσότερα

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων   Περισσότερα

 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων   Περισσότερα