Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Μόνιμες προσλήψεις με γραπτό διαγωνισμό

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη 38 μονίμων υπαλλήλων εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Με νέο διαγωνισμό για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, θα διοριστούν υποψήφιοι με τον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου. Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 1 Μαρτίου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Μόνιμες προσλήψεις με γραπτό διαγωνισμό.