Νέο πρόγραμμα "φέρνει" 1.600 ευρώ στο χέρι

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Με νέο πρόγραμμα 1.600 ευρώ "απευθύνεται" το Επιμελητήριο Αρκαδίας στους άνεργους πολίτες τριών δήμων της Πελοποννήσου καλώντας τους και να καταρτιστούν και να πληρωθούν.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα:

  • να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
  • να είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης (εκτός αστικού ιστού)

Έμφαση θα δοθεί σε μακροχρόνια άνεργα άτομα χωρίς εξειδίκευση σε κάποιο επάγγελμα ή με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέσεις εργασίας που έχουν καταργηθεί λόγω της μακρόχρονης ύφεσης.

Με βάση τα παραπάνω η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

•Προσέλκυση ωφελουμένων ανέργων - Δράσεις δημοσιότητας

•Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 410 ωρών (350 θεωρίας και 60 ώρες Πρακτικής άσκησης με την μορφή CaseStυdies)

•Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι.

•Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση της πράξης- Υποστηρικτικές Ενέργειες

•Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της δράσης.

Με την εφαρμογή των ενεργειών αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι:

Σύνολο ωφελουμένων: 260
Εκ των οποίων:
αριθμός ανδρών ωφελουμένων: 110
αριθμός γυναικών ωφελουμένων 150

Τα αντικείμενα κατάρτισης των ωφελούμενων θα είναι τα παρακάτω :

  • Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων
  • Μεταποίηση και τυποποίηση καινοτόμων αγροτικών προϊόντων
  • e-Commerce - Hospitality Sales & Marketing
  • Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεων
  • Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics
  • Νέες τεχνολογίες στην μεταποιητική βιομηχανία

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram