Νέο φοιτητικό επίδομα 600 ευρώ

Προϋποθέσεις - Προθεσμία

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες θα δώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα, η οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ αφορά σε  προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η πρώτη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ. Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2021-2022 θα δοθούν 20 ενισχύσεις με την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να είναι προπτυχιακοί φοιτητές με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. τουλάχιστον 15%.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:

  • 1 μονάδα για κάθε 1% αναπηρία με βάση το πιστοποιητικό του ΚΕ.Π.Α., δηλαδή 60 μονάδες για 60% αναπηρία, 80 μονάδες για 80% αναπηρία, με μέγιστο τις 100 μονάδες για 100% αναπηρία.
  • 2,5 μονάδες αν είναι τέκνα δίτεκνης οικογένειας, 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 7,5 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 10 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  •  1 έως 15 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ως εξής: 15 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 2.000,00 ευρώ, 14 μονάδες για εισόδημα από 2.000,01 έως 4.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 2.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 28.000,01 έως 30.000,00 ευρώ.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι αιτήσεις που ισοβαθμούν θα καταταγούν με βάση το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 20, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν στην δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων που αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες.  Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες (ΧΕΟ). Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2021-2022 θα δοθούν 55 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες: - Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές που είχαν δικαίωμα κάρτας σίτισης το έτος 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις θα υποβάλλονται  μέχρι τις 8/2/2023 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https:/https://lesxi.aueb.gr/el/aitisi-oikonomikis-enisxisxis-gia-proptixiakous-opa/lesxi.aueb.gr/el/aitisi-oikonomikis-enisxisxis-gia-proptixiakous-opa

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram