Νέο ΕΣΠΑ: Δίνει 3,9 δισ. χωρίς παρακρατήσεις

Μιλάει στο workenter.gr o υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Με περισσότερα από 3,9 δισ. ευρώ αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ενισχυθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και σημαντικό τμήμα του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Τονίζεται ότι πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες επενδύσεων (προτεραιότητες) στους οποίους θα κινηθεί το πρόγραμμα είναι οι εξής:

1) Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας

2) Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας

3) Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση

4) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού

Ο κύριος στόχος είναι να  καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.

 

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Πληρωμές χωρίς παρακρατήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληρωμές στους δικαιούχους των προγραμμάτων δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και θα καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σε δήλωση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης σημείωσε : «Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ωφέλιμο πρόγραμμα ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα δώσει πραγματική ώθηση στην ελληνική οικονομία».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 3,89 δισ. ευρώ,  θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία της χώρας για μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram