Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη ενός διχτυού με επικάλυψη πυριτίου για φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο των εντόμων στην γεωργική παραγωγή (AgriTexSil)».

Επιστημονικά Υπεύθυνος: κύριος Νικόλαος Κατσούλας, καθηγητής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσόντα:

  • Πτυχιούχος Γεωπόνος (ΑΕΙ)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε γεωπονικές επιστήμες
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εγγεγραμμένος Υποψήφιος Διδάκτορας σε θεματικό πεδίο συναφές με το αντικείμενο του έργου

Προθεσμία: έως Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

- κος Θεόδωρος Κοντός

Τηλέφωνο: 24210 06413

Ε-mail:[email protected]

- κα Βασίλαρου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 24210 06403

Ε-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram