Νέες θέσεις εργασίας για υδρονομείς στο δήμο Νέστου

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

Θέσεις εργασίας για υδρονομείς στο Δήμο Νέστου.

Το δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 1/5/2023 έως 31/10/2023.

Θέσεις εργασίας για υδρονομείς - Απαιτούµενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:

 • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια
 • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
 • Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 60ο έτος ή µέχρι το 65ο έτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Θέσεις εργασίας για υδρονομείς - Καθήκοντα υδρονοµέων

 • Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό άρδευσης
 • Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, µέχρι της, σε έκαστο αρδευόµενο κτήµα, έκχυσής τους
 • Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους
 • Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων
 • διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων
 • Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα ανωτέρω αντικείµενα αδικηµάτων
 • Η άµεση γνωστοποίηση αρµοδίως κάθε αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους
 • Η φύλαξη των αγροτικών κτηµάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτά

Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορά

Οι προσλήψεις για υδρονομείς αφορούν απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την Δευτέρα 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 29/03/2023

ΥΕ Υδρονομείς
13
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram