Μόνιμοι γραμματείς στα δικαστήρια: Η ύλη του γραπτού διαγωνισμού

Σε 3+1 μαθήματα θα εξεταστούν με γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι μόνιμοι γραμματείς στα δικαστήρια όλης της χώρας. Τα μαθήματα είναι: Σημαντικό: Το 4ο μάθημα προστέθηκε πρόσφατα καθώς επιθυμεί νέο προσωπικό (25 γραμματείς) το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Κώδικας Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ενσωματωθεί στο 2ο μάθημα “Οργάνωση και Λειτουργία Δικαστηρίων – Εισαγγελιών”. Μόνιμοι γραμματείς στα δικαστήρια: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μόνιμοι γραμματείς στα δικαστήρια: Η ύλη του γραπτού διαγωνισμού.