Μεταπτυχιακό στις Μουσειακές Σπουδές

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι οι Μουσειακές Σπουδές με τις ακόλουθες παραμέτρους: συλλογή διδακτικού μουσειακού υλικού, οργάνωση μουσείων, μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση μουσείων, περιβάλλον μουσείων, προστασία και ανάδειξη μουσειακού υλικού, νομοθεσία που διέπει τα μουσεία, οικονομική διαχείριση μουσείων και μουσειακών συλλογών, το μουσείο ως χώρος παιδείας, το μουσείο και η θέση του στην κοινωνία.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εφόσον έχουν γίνει, ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, π.χ. από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τα οποία απένειμαν τους Τίτλους)
  • Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών (Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον έχουν γίνει)
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
  • Δύο Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)
  • Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν αποσταλεί από τους συστήνοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων
  • Επίσης κάθε άλλο στοιχείο - όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ανακοινώσεις (έως 2), δημοσιεύσεις (έως 2), βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι - που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεκτιμάται θετικά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ευκρινώς σκαναρισμένα μ(αρχεία pdf, jpg ή tiff) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (Θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: Φάκελος υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές).

Οι γραπτές εξετάσεις στα 2 μαθήματα θα διεξαχθούν στις 19/12/2022. Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί στις 16/1/2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2107276499 ή 2107276465 και στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]h.uoa.gr.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram