Μεταπτυχιακό στην Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δυο επιπλέον εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.000€ και καταβάλλονται τμηματικά κάθε εξάμηνο σε δύο δόσεις, μία στην αρχή και μια στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος την σχετική αίτηση μαζί με δικαιολογητικά. Η

αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα.

Το 35% της διδασκαλίας πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα: Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού πρωτότυπο)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές (υπόδειγμα διαθέσιμο σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο)
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας)
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις

Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:

 • είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: [email protected] σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα)
 • είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γραμματεία Π.Μ.Σ., Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»Κτήριο Δ’, γραφείο 212, Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12244

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο email [email protected] ή καλέστε στα τηλέφωνα: 2105381323 και 2105381791.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram