Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Απαραίτητα δικαιολογητικά
 Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου με ευέλικτες μορφές μάθησης αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο σύνδεσμο εδώ.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται η φόρμα και επισυνάπτεται στην αίτηση μια φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό) ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία εξάμηνα.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο.

Ως μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών).

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση της Γ.Σ. της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Υποτροφίες: Το MSc in Management που προσφέρεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Κόμβος Θέρμης-Θες/κη) προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ‘Υποτροφίες αριστείας’: Έκπτωση διδάκτρων ύψους 40% σε όσους ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αποφοίτησαν, ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως από το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης καθώς και έκπτωση διδάκτρων ύψους 25% σε όσους έχουν βαθμό πτυχίου από 7.5/10 και πάνω.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Διοικητικό Υπεύθυνο του Προγράμματος στο τηλ. (+30) 2310 807526.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2310807526, 2310807530, ή στείλτε μήνυμα στο email: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram