Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Εξ' αποστάσεως σπουδές - Δικαιολογητικά, προθεσμία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (100% εξ αποστάσεως).

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 9ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2023, θα είναι 40.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Aντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης (ή βεβαιώσεις του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα)
  • Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια)
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310 891198 ή στείλτε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] . Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι  16.00 – 18.00 μ.μ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram