Μεταπτυχιακό στα Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Κατευθύνσεις, σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Στατιστική και τα Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».

Ειδικεύσεις:

- Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)

- Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Στατιστικής και των Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και η άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων που θα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς πραγματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: εδώ

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα αναφέρονται τα κίνητρα και οι λόγοι συμμετοχής
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας
 • Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικήςφοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.200 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2273082024 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram