Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στην Γεωπληροφορική

Απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,  λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Γεωπληροφορική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά στο e-mail: [email protected], μέσω WeTransfer:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις ανωτέρω προβλεπόμενες ημερομηνίες
  • Αποδεικτικό εξοικείωσης με την Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε 2107722781 ή στείλτε μήνυμα σε [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram