Κατάρτιση - Εκπαίδευση

Προθεσμίες που λήγουν

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
31/10/19
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος
31/10/19
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής
Κοινωνική Ψυχιατρική
31/10/19
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα στη Νανοτεχνολογία

Σελίδες