Κατάρτιση - Εκπαίδευση

Προθεσμίες που λήγουν

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
30/08/19
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής
Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη
30/08/19
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
30/08/19
Διατμηματικό
Λογιστική και Ελεγκτική