Κατάρτιση - Εκπαίδευση

Προθεσμίες που λήγουν

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
28/06/19
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
10/07/19
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διατμηματικό
Λοιμώδη Νοσήματα- Διεθνής Ιατρική: Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη
05/07/19
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σελίδες