Κατάρτιση - Μεταπτυχιακά

Προθεσμίες που λήγουν

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
27/03/19
Νομικών Επιστημών
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (2019-2020)
08/04/19
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ιατρικής
Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας

Σελίδες