Οι προθεσμίες που "τρέχουν" για τρία μεταπτυχιακά (δωρεάν)

Ειδήσεις
Οι προθεσμίες που "τρέχουν" για τρία μεταπτυχιακά (δωρεάν)
Ποιοί και πώς συμμετέχουν
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/08/2018 | 07:15

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης και τα τμήματα Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουν δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νανοτεχνολογία.

Τα τμήματα Φιλοσοφικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνουν 2 δωρεάν προγράμματα.

Η ταυτότητα των προγραμμάτων:

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία:

  • ΤΕΙ Κρήτης: 07/09/2018
  • Παν. Κρήτης: 31/08/2018
  • Παν. Κρήτης: 24/09/2018