ΤΕΙ Κρήτης: Νέα μεταπτυχιακά

Ειδήσεις
ΤΕΙ Κρήτης: Νέα μεταπτυχιακά
Kριτήρια αξιολόγησης, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
04/12/2018 | 06:00

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ηρακλείου του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

  • Απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

  1. Βαθμός πτυχίου
  2. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  3. Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο
  4. Συστατικές επιστολές 
  5. Προσωπική συνέντευξη

* Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: ΕΔΩ

Πρόγραμμα Σπουδών:
(Α' Εξάμηνο)
Μάνατζμεντ και Ηγεσία (6 ECTS)
Μάρκετινγκ (6 ECTS)
Στατιστική στις επιχειρήσεις (6 ECTS)
Διοίκηση έργου (6 ECTS)
Διοικητική οικονομική (6 ECTS) [Σύνολο 30 ECTS]

 (B' Εξάμηνο)
Μεθοδολογία έρευνας (6 ECTS)
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον (6 ECTS)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (6 ECTS) [Σύνολο 30 ECTS]

 (Γ' Εξάμηνο)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS) [Σύνολο 30 ECTS]

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 36 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: 3.000 €

Προθεσμία: έως 11 Ιανουαρίου 2018

Πληροφορίες:

-E-mail: mba_engineers@staff.teicrete.gr

-Τηλέφωνο: 2810-379874