Μεταπτυχιακό στη ''Λογιστική και Ελεγκτική''

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό στη ''Λογιστική και Ελεγκτική''
Από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
26/01/2018 | 07:15

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων του εξωτερικού.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing)»

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: Έως 15/02/2018

Επικοινωνία: 24610 68069

Email: msaudit@grad.teiwm.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://mle.teiwm.gr/index.php?lang=el