ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας: Λογιστική και Ελεγκτική

Ειδήσεις
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας: Λογιστική και Ελεγκτική
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900 ευρώ συνολικά
Ειρήνη Αγάθου
05/02/2018 | 07:30

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοργανώνει το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Λογιστική και Ελεγκτική»

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: Έως 15/02/2018

Επικοινωνία: 2461068038

Email: msaudit@grad.teiwm.gr

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://mle.teiwm.gr/index.php?lang=el