Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη 1.800 16/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών Δωρεάν 15/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Επιστήμη των Υπολογιστών Δωρεάν 15/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσικής Φυσική Εφαρμογών Δωρεάν 13/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσικής Ειδίκευση στη Φυσική Δωρεάν 13/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής Φωτονική και Νανοηλεκτρονική Δωρεάν 12/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής Προχωρημένη Φυσική Δωρεάν 12/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πληροφορικής Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων Δωρεάν 06/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών Ειδίκευση στα Μαθηματικά Δωρεάν 06/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής Δωρεάν 06/07/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες